REGNSKAP

- Løpende regnskapsførsel

- Avstemminger

- Rapportering online

- Skattemeldinger for merverdiavgift

- Driftsmiddelkartotek

- Vurderinger av balanseposter

- Prosjekt regnskap

- Bistand til effektivisering

- Kvalitetskontroll av regnskapsføring

Ta kontakt

LØNN

- Lønn

- Reiseregninger

- Sykemeldinger

- Bistand offentlige skjemaer

- Feriepenger

- Pensjon

- Yrkesskadeforsikringer

- Bistand til lovpålagte forsikringer

- Innberetning av a-meldinger

Ta kontakt

ÅRSOPPGJØR

- Skattemeldinger for aksjeselskaper

- Årsregnskap med noter

- Bistand til protokoller

- Skattemeldinger for enkeltpersonforetak

- Bistand personlige skattemeldinger

RÅDGIVNING

- Opprettelse av selskap

- Generell skatte og moms rådgivning

- Bistand til styrearbeid

- Bistand i virksomhetsoverdragelse

- Fisjon/Fusjon

- Omdannelse