Regnskap

- Løpende regnskapsførsel

- Avstemminger

- Rapportering online

- Skattemeldinger for merverdiavgift

- Driftsmiddelkartotek

- Vurderinger av balanseposter

- Prosjekt regnskap

- Bistand til effektivisering

Lønn

- Lønn

- Reiseregninger

- Sykemeldinger

- Bistand offentlige skjemaer

- Feriepenger

- Pensjon

- Yrkesskadeforsikringer

- Bistand til lovpålagte forsikringer

- Innberetning av a-meldinger

Årsoppgjør

- Skattemeldinger for aksjeselskaper

- Årsregnskap med noter

- Bistand til protokoller

- Skattemeldinger for enkeltpersonforetak

- Bistand personlige skattemeldinger

Rådgivning

- Opprettelse av selskap

- Generell skatte og moms rådgivning

- Bistand til styrearbeid

- Bistand i virksomhetsoverdragelse

- Fisjon/Fusjon

- Omdannelse

Visma eAccounting

Visma.net

visma,net

Nettskyen gir økt mobilitet

Forretningsløsning i nettskyen gir den mobiliteten moderne bedrifter ønsker. Utfør regnskap på egen PC via internett, hent ut forretningsrapporter på nettbrett, eller godkjenn utlegg med mobilapp.

Privat har vi lenge forstått at nettskyen gir økt mobilitet; vi betaler via nettbank, kommuniserer via Facebook og har en rekke applikasjoner på mobil og nettbrett. Utnytter bedriften din også mulighetene som ligger i nettskyen og moderne teknologi?

Visma.net er en komplett og moderne forretningsløsning i nettskyen, som dekker både økonomistyringreiseregninger, utbetalinger, fakturering og CRM.

Visma Payroll

payroll

En ny og effektiv hverdag med mobile løsninger

Visma.net Payroll er en smidig og brukervennlig løsning som vil endre måten du jobber med lønn og HR på. Med vår løsning blir manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver erstattet av smidige, brukervennlige og automatiske prosesser. Du arbeider i skyen, som betyr at du kan jobbe i løsningen vår fra pc, nettbrett eller mobil. Du har tilgang til alt du trenger. Godkjenning kan skje på farten, enten du er leder eller lønningsansvarlig. Ingen flaskehalser, samtidig kan du være trygg på at dataene behandles trygt, raskt og kontrollert. Du sparer tid. Komplekse oppgaver blir gjort enkle. Trygghet, forutsigbarhet og brukervennlighet i én og samme løsning.